VIRKEDAGE

PRAKTISK OG KREATIVT HANDYARBEJDE UDE OG INDE

VIRKEDAGE ER:

  • Lørdage i ulige uger kl. 13 og sluttende med spisning kl. 19 og aftenhygge. 2021: 8/1,
  • Søndage i ulige uger kl: 10 – 16 med frokost kl. 13. 2021: 23/1,
  • Dagen starter med en sang, meditation og check ind med 1 minut til hver.
  • Tilmelding senest 2 døgn før til Helene, der er leder
  • Hver tager mad med til det fælles bord, hvad der svarer til eget behov.
  • For fastboende og for venner af Polynesien.