KOMMENDE BOLIGER

RAMMER FOR, EKSEMPLER PÅ OG FORSLAG TIL HUSE

RAMMER FOR HUSE

Lokalplanen, som vi har skrevet sammen med landskabsarkitekt og byplanlægger i Faxe kommune, sætter de rimelig vide rammer, der er til størrelse, udformning, materialer og farver.

Følgende retningslinjer er bestemt indtil videre:

  • Du må bebygge matriklen/grunden/din ø op til 50 %, dvs. op til 100 m2 inklusiv udhus, men plus overdækket terrasse . På grundene ude til vejen, Bora Bora og Samoa, må der bygges i to plan. På de øvrige grunde må der bygges i 1½ plan.
  • Huse skal godkendes af kommunen som helårsbebyggelse, der følger byggereglementet 2021.
  • Det skal være lette bebyggelser. Det vil sige ikke beton eller mursten. Dermed skal der bruges skruefundering, som er en let, bæredygtig og billigere løsning.
  • Husenes farve skal være i jordskalaen.
  • Du bestemmer suverænt over dine 200 m2 mht.  størrelser på terrasse (også overdækket), beplantning m.v.

LYSHUSET

Lyshuset er udviklet af arkitekt og bygmester Asger Møller, Djursland. Huset er bygget op af moduler på 20,5 m². Huset står på en skruefundering (som er den nyeste og billigste og funktionelle løsning) og har ydervægge af trelags glas. Rundt om glasydervæggene er sat skydevægge af trælameller, der kan lukke mere eller mindre lys ind. De indre vægge er CLT træelementer. Huset har en stor terrasse med et så stort udhæng, at sollyset ikke rammer vinduerne direkte. Huset kan bestå af et, to, tre eller fire moduler. Lyshuset er ved at blive BR 2021 godkendt.

Birgitte og Hans Erik vælger at få LYSHUSET bygget i 4 moduler på i alt 82 m2. Pris 1, 6 mill. Annette påtænker at få LYSHUSET bygget i 3 moduler på 61,50 m2. Pris 1,3 mill.

Se Arkitekt- plantegningerne i 3 moduler her

Se mere om Lyshuset her

 

Her er Lyshuset med 4 moduler på 82 m2.