KØBSPROCES & PRIS

VÆLG DIN GRUND OG BYG DIT HUS I ET VARMT FÆLLESSKAB

RESERVER NU

Det er nu muligt at reservere en af de otte ledige grunde som er tilbage. Kontakt Heegaard Bolig HER

Ud over en grund køber du en ejerandel= 1/9 del af fælleshusene, som beløber sig til 260.000 kr.

PRIS

Følgende er cirkapriser:

Grund på 200 m² med inklusiv byggemodning (note *1): ca. 490.000 kr.

Hertil kommer byggeri af hus, som den enkelte ejer selv betaler og opfører (note *4)

GRUNDE *1

Vi udstykker 9 byggegrunde. De er indtegnet med stiplede linjer plantegningen.

Hver grund får sit eget matrikelnummer.

Hvor kunne du drømme om at bo i Polynesien?

PLANTEGNING OVER POLYNESIEN

HUS *4

Den enkelte grundejer står selv for opførelse af sin bolig, der skal være sket inden for 12 måneder (to år ved dispensation) efter overtagelse af grund.

Vi har tilknyttet to arkitekter og bygmestre, der hver har udformet tre størrelser huse, der passer til Polynesiens grunde. De er henholdsvis 50, 65 og 80 m2 og 40, 61 og 82 m2. Priser fra 1,1-1,9 mill.

Lokalplanen (som vi har skrevet sammen med arkitekt og landskabsarkitekt i Faxe kommune) sætter de rimelig vide rammer for  størrelse, udformning, materialer og farver.

Følgende retningslinjer er vedtaget:

  • Du må bygge hus op til 100 m2.
  • På grundene ude til vejen, Bora Bora og Samoa, må der bygges i 2 plan; på de øvrige grunde må der bygges 1½ plan.
  • Du bestemmer suverænt over dine 200 m2 mht. overdækket terrasse, beplantning m.v.
  • Huse skal godkendes af kommunen som helårsbebyggelse, der følger byggereglementet 2021. Det er desværre strammet urimeligt kraftigt.
  • Det skal være lette bebyggelser dvs. ikke beton eller mursten. Dermed kan der bruges skruefundament, som er en let, bæredygtig og billigere løsning.
  • Husenes farve skal være i jordskalaen.

SE EKSEMPLER PÅ HUSENE HER …