KØBSPROCES & PRIS

VÆLG DIN GRUND OG BYG DIT HUS I ET VARMT FÆLLESSKAB

RESERVER NU

Det er nu muligt at reservere en af de otte ledige grunde som er tilbage. Kontakt HeegaardBolig HER

PRIS

Følgende er cirkapriser:

Grund på 200 m² med egen matrikelnummer (note *1): ca. 490.000 kr.
Byggemodning (note *2): ca. 150.000 kr.
Indskud i fælleshuse og fællesarealer (note *3): ca. 775.000 kr.
Total: ca. 1.415.000 kr.

Hertil kommer byggeri af hus, som den enkelte ejer selv betaler og opfører (note *4)

GRUNDE *1

Vi udstykker 9 byggegrunde. De er indtegnet med stiplede linjer plantegningen.

Hver grund får sit eget matrikelnummer.

Hvor kunne du drømme om at bo i Polynesien?

PLANTEGNING OVER POLYNESIEN

BYGGEMODNING *2

Byggemodning er anlæg af:

 • Kloakering
 • Vand
 • Elektricitet
 • Fibernet
 • Vej

Den enkelte grundejer betaler for de enkelte ydelser, der er anslået til samlet ca. 150.000 kr. Vi projektansvarlige koordinerer og leder byggemodningen.

FÆLLESHUSE OG FÆLLESAREALER *3

Foreningen Polynesien ejer fællesarealer og fælleshuse. Disse omfatter:

 • Ubebyggede fællesarealer på i alt ca. 5.700 m².
 • Fælleshuset på 100 m².
 • Fællessalen på 100 m2 med overdækket terrasse på 50 m2
 • Servicebygning på 80 m2. (Etablering af wc m.v. vil vi søge LAK-midler til)
 • Lejlighed på 70 m² i på Fælleshusets 1. sal.
 • Lejlighed i Stalden på 75 m².
 • Værksted på 55 m².

Ved etableringen finansierer indskud fra de 9 købere af plot køb af ejendom, renovering af eksisterende bygninger samt opførelse af fællessal, servicebygning og værksted.

Lejeindtægt fra de to lejligheder indgår i grundejerforeningens kasse cirka 15.000 kr. pr. måned.

Derudover har vi langtidslejet nabogrunden på 1200 m2, som anvendes til lejrplads for gæster, kommende urtehave, bålplads, kommende badesø m.m.

HUS *4

Den enkelte grundejer står selv for opførelse af sin bolig, der skal være sket inden for 12 måneder (to år ved dispensation) efter overtagelse af grund.

Vi har tilknyttet to arkitekter og bygmestre, der hver har udformet tre størrelser huse, der passer til Polynesiens grunde. De er henholdsvis 50, 65 og 80 m2 og 40, 61 og 82 m2. Priser fra 1,1-1,9 mill.

Lokalplanen (som vi har skrevet sammen med arkitekt og landskabsarkitekt i Faxe kommune) sætter de rimelig vide rammer for  størrelse, udformning, materialer og farver.

Følgende retningslinjer er vedtaget:

 • Du må bygge hus op til 100 m2.
 • På grundene ude til vejen, Bora Bora og Samoa, må der bygges i 2 plan; på de øvrige grunde må der bygges 1½ plan.
 • Du bestemmer suverænt over dine 200 m2 mht. overdækket terrasse, beplantning m.v.
 • Huse skal godkendes af kommunen som helårsbebyggelse, der følger byggereglementet 2021. Det er desværre strammet urimeligt kraftigt.
 • Det skal være lette bebyggelser dvs. ikke beton eller mursten. Dermed kan der bruges skruefundament, som er en let, bæredygtig og billigere løsning.
 • Husenes farve skal være i jordskalaen.

SE EKSEMPLER PÅ HUSENE HER …