GRUNDE OG EJERANDELE TIL SALG

VÆLG DIN GRUND & BYG DIT HUS I ET VARMT FÆLLESSKAB

RESERVER OG KØB GRUND & EJERANDEL

I starten af februar 2022 åbner vi for reservation af de seks ledige grunde som er tilbage. Skriv meget gerne allerede nu til Birgitte, hvis du er interesseret.

PRISOVERSLAG

Følgende er cirkapriser:

Grund på 200 m² med egen matrikelnummer (note *1): ca. 525.000 kr.
Byggemodning (note *2): ca. 200.000 kr.
Andel i fælleshuse og fællesarealer (note *3): ca. 775.000 kr.
Total: ca. 1.500.000 kr.

Hertil kommer byggeri af hus, som den enkelte ejer selv betaler og opfører (note *4).

Straks vi fra vores advokat har detaljer om pris, skøder og forretningsgang, skriver vi det her på siden.

GRUNDE *1

Vi udstykker 8 byggegrunde. De er indtegnet med stiplede linjer plantegningen.

Hver grund får sit eget matrikelnummer.

De fastboende Birgitte og Annette har reserveret hver deres grund (Fatu Hiva og Paradisøen) og er ved at planlægge og bestille deres kommende bolig. SE HER

Hvor kunne du drømme om at bo i Polynesien?

PLANTEGNING OVER POLYNESIEN

BYGGEMODNING *2

Byggemodning er anlæg af:

 • Kloakering
 • Vand
 • Elektricitet
 • Fibernet
 • Vej

Den enkelte grundejer betaler for de enkelte ydelser, der er anslået til samlet ca. 200.000 kr. Vi projektansvarlige koordinerer og leder byggemodningen.

FÆLLESHUSE OG FÆLLESAREALER *3

Hver grundejer får 1/8 ejerskab af fællesarealer og fælleshuse. Disse omfatter:

 • Ubebyggede fællesarealer på i alt ca. 5.700 m².
 • Fælleshuset på 100 m².
 • Lejlighed på 71 m² i på Fælleshusets 1. sal.
 • Lejlighed i Lyshuset på 75 m².
 • Fællessal på 100 m².
 • Værksted på 40 m².
 • Hytten på 48 m².

Lejeindtægt fra de to lejligheder indgår i grundejerforeningens kasse.

Derudover har vi langtidslejet nabogrunden på 1200 m2, som anvendes til lejrplads for gæster, kommende urtehave, bålplads, kommende badesø m.m.

HUS *4

Den enkelte grundejer står selv for opførelse af sin bolig, der skal være sket inden for 1 (dispensation ved 2) år efter overtagelse af grund.

Lokalplanen (som vi er ved at definere nu sammen med arkitekt og landskabsarkitekt i Faxe kommune) vil sætte de rimelig vide rammer der er til  størrelse, udformning, materialer og farver.

Følgende retningslinjer er bestemt indtil videre:

– Du/I må bygge hus op til 100 m2 (+ evt. 8 m2 udhus), men vi vælger selv at bygge huse på 55-70 m2 for at leve enklere og nyde de fælles faciliteter.
– De skal godkendes af kommunen som helårsbebyggelse, der følger byggereglementet 2021. De er desværre strammet urimeligt kraftigt. Der diskuteres i Folketinget i disse måneder om der skal lempes for byggerestriktioner for mindre beboelser – vi følger debatten og udfaldet nøje.
– Det skal være lette bebyggelser dvs. ikke beton eller mursten. Dermed kan der bruges skruefundament, som er en let, bæredygtig og billigere løsning.
– På grundene ude til vejen, Bora Bora og Samoa, må der bygges i 2 plan; på de øvrige grunde må der bygges 1½ plan.
– Husenes farve skal være i jordskalaen.
– Du bestemmer suverænt over dine 200 m2 mht. terrasse, beplantning m.v.

Prisen på en bolig kan variere variere rigtig meget efter dine valg. Jeg, Birgitte, får min bror bygmester Asger Møller, til at bygge mit “glashus” på cirka 60 m2 plus 20 m2 oversækket terrasse til 1.300.000 kr.

GRUNDE *4

HAWAII

Til salg

 

 

TAHITI

Til salg

TONGA

Til salg

BORA BORA

Til salg

SAMOA

Til salg

FIJI

Til salg