BEVÆGELSE & BEVIDSTHED

UDVIKLING FOR KROP, SIND OG ÅND

BEVÆGELSE & BEVIDSTHED ER:

  • Torsdag i lige uger kl. 17.30 – 21
  • Birgitte er primus motor
  • Vi starter med 1 times fysisk bevægelse; dans, yoga, …
  • 1 times delerunde, hvor 60 minutter deles ligeligt mellem deltagerne
  • 1 times bevidsthedsarbejde med oplæg og øvelser
  • Tilmelding dagen før
  • For fastboende og venner af Polynesien