POLYNESIEN

LEVEFÆLLESSKAB & INSPIRATIONSCENTER

LEV I ET BEVIDST FÆLLESSKAB I BALANCE - SAMMEN & ALENE

“Et menneske er et menneske igennem andre mennesker – og naturen”
Frit efter Desmond Tutu

STATUS FORÅR 2022

Birgitte Gyrd og Hans Erik Rasmussen ejer jord og bygninger. De nuværende beboere er lejere i de eksisterende bygninger.

 • Seks fastboende (50-59 år) i nuværende fire bygninger med udsyn, æstetisk park og naturplads omkring. 
 • Sparringsfælleskab som freelancer og selvstændig
 • På landet og tæt på byen, en time fra København, mellem Ringsted og Haslev.
 • Udendørsspa 40 grader, Bevægelses- & Bevidsthedsaftener, Virkedage, Herreværelset, Kampsport-, Yoga- og danserum, Friluftsliv, Årstidsfejringer, Meditation, Fællesspisning, Fællesmøder, Fester.
 • Et stærkt, varmt, nærværende og autentisk fællesskab med pionerånd, hvor vi sammen skaber et liv i balance og lethed.
 • Vi er nu klar og åbne til at udvide vores fællesskab med 8-12 nye fastboende polynesere.

LOKALPLAN

Faxe Kommune ønsker at have en bred vifte af boformer i kommunen. Politikerne har fra første færd støttet vores projekt, og vi har haft et tæt samarbejde med Plan & Miljø om at skrive lokalplanen for Polynesien. Ved lokalplanens vedtagelse september 2022 bliver Polynesien en del af landsbyafgrænsningen, og dermed klar til at blive bebygget. Vi afholdt et super vellykket Borgermøde mandag d. 23. maj kl. 19-20.30. Alle naboer er positive indstillet, der kommer mere liv til landsbyen.

INFOMØDER

I 2022 holder løbende individuelle infomøder , hvor du får en rundvisning og kan høre om den unikke mulighed for at købe en ø, som du kan bebygge, og som vil give medejerskab af fælles arealer og bygninger. Kontakt vores socialminister Birgitte HER

SALGSPROCES OG PRIS

Salgsprocessen forventes at ske i vinteren-foråret 2022-2023.

Pris på grund, byggemodning, indskud til fællesbygninger og eksempel på en skøn bolig, Se HER

DET FREMTIDIGE POLYNESIEN

 • Et eksklusivt ejerfællesskab med ni privatejede øer, to lejeboliger og tre fælleshuse
 • 14-18 faste beboere.
 • Individuelle huse på op til 100 m2 
 • Nyopført samlingssal på 112 m2.
 • Nyopført servicebygning med 2 wc/bad/vaskefac., garderobe, depot, gæsteværelse/behandlerrum  80 m2.
 • Fælleshus på 100 m2 med køkken-alrum og spisestue.
 • Kontorfællesskab i stueetagen i Møllen
 • Et sanseligt og smukt laguneområde (udendørs wellness). Nyde før vi kan yde.
 • En æstetisk beboelsesvogn-lejrplads til gæsteophold.
 • Landart, urtehave, ceremoniplads
 • Inspirationscenteret holder åbne danse-, sang- og fortælleraftener, friluftskoncerter m.m. for besøgende
 • Flere fast tilknyttede, der bor i Førslev landsby eller tæt på
 • Et udviklende, bevidst og varmt fællesskab med højt til himlen.
 • Vi drømmer om at vokse inden i og ældes udenpå sammen – til vi ikke er her mere på denne jord.

PLANKORT

 

DRONE OVER POLYNESIEN